THƯƠNG HIỆU KÍNH

Trung Tâm Mắt Kinh 58 Đang Kinh Doanh

Tròng Kính

1.298.000,0
1.048.000,0
3.698.000,0
2.398.000,0
2.998.000,0
1.888.000,0
2.298.000,0

Chiết Suất 1.60

ZEISS LotuTec UV 1.60 INDEX

1.498.000,0

Ánh Sáng Xanh

CHEMI U6_1.60

872.000,0
180.000,0

Chiết Suất

Zeiss LotuTec 1.56 UV

798.000,0

Gọng Kính

Chất Liệu

VELOCITY

520.000,0

Chất Liệu

VELOCITY

520.000,0

Chất Liệu

VELOCITY

520.000,0

B-Titanium

VELOCITY

990.000,0

Chất Liệu

VELOCITY

520.000,0

Chất Liệu

VELOCITY

520.000,0

Chất Liệu

VELOCITY

520.000,0

Aviator

VELOCITY

520.000,0

Cao Cấp

EXFASH_EF89254T

1.400.000,0

B-Titanium

EXFASH_EF39213T

1.380.000,0

B-Titanium

EXFASH_EF87279

1.380.000,0
1.400.000,0
1.400.000,0

B-Titanium

EXFASH-EF40250T

1.420.000,0

Chất Liệu

VELOCITY

300.000,0

Kính Mát

Chất Liệu

PARIM- 71521

1.296.000,0

Chất Liệu

POLICE-SPLA58

4.200.000,0

Chất Liệu

FURLA_SFU312

4.900.000,0

Chất Liệu

FURLA_SFU403

4.300.000,0

Chất Liệu

FURLA- SFU344

4.300.000,0

Chất Liệu

PARIM

1.260.000,0

Chất Liệu

CERATO

750.000,0

Chất Liệu

CERATO

750.000,0

Chất Liệu

CERATO

750.000,0

Chất Liệu

CERATO

750.000,0

Kính Áp Tròng

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

ĐẶC TRƯNG CỦA CỬA HÀNG

Đánh giá của khách hàng