THƯƠNG HIỆU KÍNH

Trung Tâm Mắt Kinh 58 Đang Kinh Doanh

Tròng Kính

3.698.000,0
2.398.000,0
2.998.000,0
1.888.000,0
2.298.000,0

Chiết Suất 1.60

ZEISS Lotu Tec UV 1.60 INDEX

1.498.000,0

Ánh Sáng Xanh

Chemi U6_1.60

872.000,0
180.000,0

Gọng Kính

Cao Cấp

ESPRIT- ET14288

1.800.000,0
1.600.000,0

Cao Cấp

LEVI’S

2.000.000,0

Chất Liệu

FURLA_SFU312

4.900.000,0

Chất Liệu

FURLA_SFU403

4.300.000,0

Chất Liệu

FURLA- SFU344

4.300.000,0

Chất Liệu

PARIM

1.260.000,0

Chất Liệu

VELOCITY

520.000,0

Chất Liệu

VELOCITY

520.000,0

Chất Liệu

VELOCITY

520.000,0

Aviator

CERATO

360.000,0

Chất Liệu

VELOCITY

520.000,0

Chất Liệu

VELOCITY

520.000,0

Chất Liệu

VELOCITY

520.000,0

Kính Mát

Chất Liệu

PARIM- 71521

1.296.000,0

Chất Liệu

POLICE-SPLA58

4.200.000,0

Chất Liệu

FURLA_SFU312

4.900.000,0

Chất Liệu

FURLA_SFU403

4.300.000,0

Chất Liệu

FURLA- SFU344

4.300.000,0

Chất Liệu

PARIM

1.260.000,0

Chất Liệu

CERATO

750.000,0

Chất Liệu

CERATO

750.000,0

Chất Liệu

CERATO

750.000,0

Chất Liệu

CERATO

750.000,0

Kính Áp Tròng

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

ĐẶC TRƯNG CỦA CỬA HÀNG

Đánh giá của khách hàng